Smok

To nie pierwszy smok w mojej twórczości. Inny, kwiecisty znajduje się na obrazie Buenos Aires. A na zdjęciu poniżej nazywany Smoko-Koniem lub Chińskim Jednorożcem – łagodny Chi Lin. Smoki pojawiły się także na szalu DragonFlies, gdzie mają postać ważek.

Marita

„Papużki nierozłączki” poleciały do słonecznej Italii, do mojej koleżanki z lat szkolnych – Marity. Obraz ma energię pewności siebie, odwagi bycia sobą i otwartych w locie skrzydeł. Lubię go bardzo! Dzię-ku-ję! <3

Alchemia

Pomiędzy wspomnieniem, a marzeniem istnieje alchemia – tu i teraz zdolna dokonać przemiany. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!Miej serce i patrzaj w serce! Adam Mickiewicz, Romantyczność

Lotka

Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się.Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy. Edward Stachura, Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych

Dobrostan

„Dobrostan” wykiełkował ze słowa „nareszcie” – gdy zaczynałam malować, poczułam, jakbym po wielu trudach dotarła do bezpiecznej przystani. Stan dobrostanu jest beztroski i zdolny wyrażać siebie zgodnie z własnym upodobaniem. W otchłani zimy nauczyłem się w końcu, że we mnie spoczywa niezwyciężone lato. Albert Camus

Tożsamość

Tożsamość to świadomość tego kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd chcesz iść, to odrębność zbudowana na poczuciu jedności ze wspólnotą. *** „Nazwij to klanem, nazwij to siecią, nazwij to plemieniem, nazwij to rodziną: jakkolwiek to nazwiesz, kimkolwiek jesteś, potrzebujesz tego„.Jane Howard „Tożsamość człowieka jest swoistym subiektywnym odzwierciedleniem jego obiektywnego uczestnictwa …

Nawigator

„Nawigator” prowadził mnie długo, proces tworzenia portretu trwał około 9 miesięcy. *** „You are not responsible for the destiny of others: just bless everyone and honor their path”./ „Nie jesteś odpowiedzialny za los innych: po prostu błogosław wszystkim i szanuj ich drogę”.

Jej Wysokość Babka

Babka – uważana za panaceum, środek antydemoniczny, który potrafi odwrócić magiczne zaklęcia i chroni przed działaniem złych mocy, nazywana królową dróg; jedną z indiańskich nazw rośliny tłumaczy się jako „lek życia”. *** Podzieliłam deskę na trzy pionowe sektory, następnie naniosłam poziomą linię, która przecięła płaszczyznę w poprzek i zaczęłam nanosić szkic, …

Back to Top