Nawigator

„Nawigator” prowadził mnie długo, proces tworzenia portretu trwał około 9 miesięcy.

***

„You are not responsible for the destiny of others: just bless everyone and honor their path”.
/ „Nie jesteś odpowiedzialny za los innych: po prostu błogosław wszystkim i szanuj ich drogę”.

Nawigator, Dorota Szpil, 2023
Nawigator; portret duszy; tempera, złoto 23 3/4 ct na desce lipowej, 28×19,5 cm
Dorota Szpil, Nawigator, 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top